Jak jsme všichni pomohli masovému sledování

Autor: Hynek / IuRe

Nedávný rozsáhlý článek Your Face Is Not Your Own mapuje historii firmy ClearView, která od roku 2017 znervózňuje ochránce soukromí po celém světě. O co jde a co se v článku dozvíte?

  • firma ClearView udělala to, co bylo již dlouho technicky možné, co se však dosud všechny velké firmy (Facebook, Google) údajně z vlastních obav zdráhaly udělat: jednoduše vysála ohromné množství fotografií ze sociálních sítí (ale i z webových stránek, porno serverů atd.) po celém světě a umožnila v nich vyhledávat (více třeba v českém článku zde)
  • čím více fotografií, tím více se toho software ClearView mohl naučit: jedná se tedy vlastně o technologii, na jejímž úspěchu jsme se podíleli my všichni, kdo jsme kdy plnili internet vlastními (či cizími) fotografiemi
  • přestože s firmou je aktuálně vedeno několik soudních sporů, její zakladatel je přesvědčený, že veřejnost si na svět, ve kterém bude možné si kdykoliv kohokoliv podle tváře vyhledat, zvyká: významně k tomu pomáhají případy, kdy ClearView pomůže dopadnout pachatele závažné trestné činnosti – ke ztotožnění výtržníků tak software například (za tichých ovací veřejnosti) přispěl při nedávném přepadení Capitolu (je ironií osudu, že právě Trumpův příznivec se dle článku na vývoji softwaru podílel)
  • zakladatel firmy argumentuje tím, že stejně jako jsme si zvykli vyhledávat podle slov, zvykneme si brzy vyhledávat a spojovat veškeré souvislosti i pomocí tváří – bohužel si neuvědomuje, že zatímco napsané věci (včetně jména) lze změnit, tvář si nikdo vyměnit nemůže: biometrické ztotožnění je tak nevratné a vedle opravdových zločinců může být (a často již je) nasazeno i proti demonstrujícím (či jakkoliv jinak nepohodlným, podivným a podezřelým osobám)
  • jak svůdné je takové lustrování, si může každý zkusit na webu PimEyes: dokážete odolat tomu, aniž byste se podívali, kde všude na internetu se fotky s vaším obličejem povalují?

Více v článku Your Face Is Not Your Own.