Prohlášení Občanské platformy proti digitální diskriminaci

Zveřejňujeme text znojemské iniciativy, který zároveň jako organizace Iuridicum Remedium podporujeme.

Znojmo, 22. února 2023

Výzva ve věci diskriminace při zakupování lístků ve Znojemské MHD

Ačkoliv vítáme některé změny v MHD (například možnost nastupovat do autobusů vícero dveřmi nebo zřízení dalších linek) musíme upozornit na jeden negativní aspekt nového systému Znojemské MHD a tím je diskriminace při platbě v hotovosti. Proto jménem Občanské platformy proti digitální diskriminaci žádáme, aby byla zrušena praxe zavedená ve Znojemské MHD od 1. 1. 2023, která znevýhodňuje platbu v hotovosti 100 % přirážkou. Tato praxe je diskriminační a z rodinných rozpočtů odčerpává nemalé částky. Opomněli jste jednu důležitou věc, a to, že děti a často i starší lidé platební karty nemají, nebo je z různých důvodů nechtějí používat a neustále nosit při sobě.

1) Praxe se týká i dětí, tedy rodiče jsou nuceni svým dětem pořídit např. platební kartu nebo tzv. smartphone. Což sebou nese další rizika a finanční náklady. Dotčenými osobami jsou i starší lidé a dále všichni, kdo k bezkontaktním platbám nemají z bezpečnostních důvodů důvěru.

2) Jedním z řešení je zavedení papírových lístků, které budou volně v prodeji za hotovost např. v trafikách, na vlakovém nádraží nebo v automatech (v autobusech jsou stále zařízení na označování lístků, tedy nehrozí zpomalování dopravy ani dodatečné investice). A to jak běžného jízdného – pro dospělé v současné době za 10,- –, tak zvýhodněného pro děti a jiné skupiny obyvatel za 5,-.

3) Není pravda, jak tvrdí odpovědní zástupci MHD Znojmo, že na daný problém negativně reaguje jen pár lidí. Při oslovení skupiny rodičů z jedné základní školy jich třetina, tedy 33 %, vyjádřilo s touto praxí nesouhlas. Tedy lidí, kterým se tato praxe z různých důvodů nelíbí, je mnoho. Navíc děti ani staří lidé často nemají znalosti a potřebné dovednosti, aby svůj nesouhlas formulovali a adresovali odpovědným místům.

4) Není pravda, jak tvrdí zástupce IDS JMK pan Květoslav Havlík, že systém platby v MHD Znojmo je podobný tomu v Brně. V Brně papírové jízdenky zakoupit lze (automaty, trafiky) a jejich cena je při jednorázovém použití MHD stejná jako v případě jiných forem (SMS, validátor). Tedy náš požadavek se v podstatě shoduje s tím, jakým způsob k tomuto dni funguje zakupování lístků v Brně, které je též součástí IDS JMK (viz příloha č. 1).

5) Se současnou praxí nesouhlasíme i z dalších důvodů:

  • elektronické platby a data z nich se někde ukládají a někdo s nimi disponuje a tato data mohou být zneužita.
  • hotovostní platby, které jsou znevýhodněné, považujeme za jednu z forem digitálního nátlaku. S touto praxí by se mělo přestat nejen při zakupování lístků v MHD.
  • předplatné na MHD ve Znojmě není stavěné pro lidi, kteří nejezdí pravidelně, navíc celá řada lidí (i dětí) cestuje v různé dny do různých zón. V takovém případě tedy není alternativou pořízení si dlouhodobé předplatní jízdenky, neboť se ekonomicky nevyplatí. Nehledě na to, že i toto předplatné sebou nese riziko případného zneužití dat o pohybu.

Za Občanskou platformu proti digitální diskriminaci a za všechny další občany Znojma a okolí, kteří se z různých důvodů nemohou vyjádřit.

Mgr. Michael B., Ph.D.

s podporou dalších rodičů

Halyna Pruska a další obyvatelé Znojma a okolí

Tuto výzvu podporuje organizace Iuridicum Remedium, která se v legislativní a osvětové rovině věnuje otázkám digitální svobody a vede mj. kampaň Právo na analog

Příloha: fotodokumentace automatů na lístky z Brna a dokumentace ceny jízdenek.